Kompetensutveckling

Tätskiktsakademin.se är idag Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling inom området tak och tätskikt.

Kvalitetssäkring

Tätskiktsakademin.se är länken mellan kompetensutveckling och kvalitetssäkring på svenska tak.

Kurser och utbildningar

Vi erbjuder kurser och utbildningar för dig som redan är yrkesverksam inom tak och tätskikt och vill kompetensutveckla dig och ditt företag.

Kvalitetssäkringsarbete

Vår framgång när det gäller våra tak och tätskiktsgarantier bygger på ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete med kompetensutveckling av våra T-Team medlemmar.

Tak- & tätskiktsgarantier

Våra tak- och tätskiktsgarantier är knutet till fastigheten och omfattar inte bara takmaterial, utan även följdskador och själva tak- och tätskiktsarbetet.

Takcentrums Tätskiktsakademi utbildar individer och organisationer inom områden materialkännedom, funktion och läggning på tak

Takcentrums T-TeamTakcentrums Tätskiktsakademi är den första och främsta online utbildningssajten för träning och certifiering av takläggare och tätskiktsarbetare i Sverige. Principdetaljer och läggningsanvisningar följer HUSAMA:s riktlinjer och är gjorda i en tredimensionell och interaktiv miljö. Kurserna är en heldagskurs med ett teoretiskt block och ett praktiskt block med hands-on övningar.

Genom pedagogiska och interaktiva principdetaljer och läggningsanvisningar ger vi våra T-Team medlemmar en mångsidig utbildning med interaktiva 3-D modeller enligt senaste HUSAMA samt våra tätskiktsleverantörers anvisningar och rekommendationer.

Efter att ha genomgått nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar på materialfunktion och läggningsteknik kan våra kursdeltagare titulera sig som T-Team Takentreprenörer och få tillgång till Tätskiktsakademins alla online kurser för genomgång eller fräscha upp sina gamla kunskaper.
På tätskiktsakademin.se finns bl.a animerade installationsdetaljer som visar HUSAMA:s kravspecifikationer på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Efter genomgången utbildning kommer Takcentrums Tak och tätskiktsgarantier blir tillgängliga för T-Team Takentreprenörer.

Målet med Tätskiktsakademin.se

Takcentrums Tak & TätskiktsgarantierTakcentrums Tätskiktsakademi arbetar heltid med utbildning och certifiering av takentreprenörer för att höja kvalitén på tätskiktsarbeten inom branschen och därmed säkerställa långsiktighet, hållbarhet och kvalité i alla led!

Takcentrums Tätskiktsakademi i Stockholm är en av landets ledande institutioner inom utbildning och certifiering av takläggare, konsulter, arkitekter och tätskiktsexperter när det gäller både materialkännedom och läggningsteknik. Vi är särskilt skickliga på integrerade utbildningar med både teoretiska och praktiska moment.

Alla program är designade för att möta varierande tak- och tätskiktsutmaningar i olika typer av miljöer och företag oberoende av storlek och kompetensnivå.

Genom att hitta rätt kurs och datum på akademins kalendarium kan ni enkelt anmäla er till nästa kurstillfälle.

Takcentrums Tak & Tätskiktsgarantier

Målet med TätskiktsakademinMed Takcentrums tak & tätskiktsgarantier garanterar vi att fastigheten är i trygga händer i 15 långa år oberoende av hemförsäkringen, konsumenttjänstelagen eller om fastigheten har bytt ägare. Tillsammans med våra leverantörer har vi tagit fram det mest heltäckande och omfattande trygghetspaketet när det gäller tätskikt och tätskiktsarbeten på tak.

Detta unika trygghetspaket är framtaget tillsammans med våra leverantörer av tätskikt som är stora europeiska aktörer. Vår framgång när det gäller våra tak och tätskiktsgarantier bygger på ett kontinuerligt samarbete för att ständigt förbättra våra produkter samt kvalitetssäkring av allt vi gör. Tätskiktsakademin.se är ett tydligt exempel på vad detta samarbete och uppbackning av våra samarbetspartner möjliggör. Kontinuerlig övervakning av AMA Hus riktlinjer samt uppdatering av våra leverantörers riktlinjer och rekommendationer är grunden för denna kvalitetssäkring i alla led.

Allt material vi marknadsför är godkända och CE märkta. Våra tätskiktsgarantier är ett resultat av att Takcentrum tillsammans med våra leverantörer har arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att våra kunder får sammanlagt 10+5 års skydd.

Förutsättningen är att man anlitar en entreprenör som har genomgått nödvändiga utbildningar för tak- och tätskiktsarbeten och som dessutom är medlem i Takcentrums T-Team takentreprenörer.

Vi utfärdar endast tätskiktsgarantibevis för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy.