Kursprogram läggningsteknik fokus HUSAMA

-Ett tätskikt är aldrig bättre än hur det monteras!
Att förstå och tillämpa läggningsanvisningar och föreskrifter så som reglerna föreskrives i HUSAMA och av tätskiktsproducenterna är ett krav i branschen.
Att som beställare kunna kravställa ett takmontage och att som Takentreprenör kunna möta gällande regler och normer är det optimala scenariot.

Vi på Takcentrum vet att detta är viktiga och avgörande frågor för att kunna upprätthålla en branschstandard med bra kvalité.
Av den anledningen erbjuder vi både utförare och beställare kurser som höjer den samlade kompetensen i takbranschen.

Som Beställare är det viktigt att veta vilka krav du ska ställa på utförandet. HUSAMA är ett minimikrav för att säkerställa ett takmontage.
Som Utförare måste du ha kompetensen så du kan leverera ett takmontage med godkända applikationer enligt HUSAMA som minimikrav.

Vi försöker planera in våra kurser under lågsäsong för att kurserna inte ska stjäla värdefull tid från det intensiva arbetet på taken.
Här publicerar vi våra olika kursdatum:

Lägga takpapp i ytterhörn            

Anmäl dig här:     Pappläggarkurs fokus HUSAMA                        Anmäl dig här:  Resitrix material- och läggningskurs

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.