Våra tätskiktsgarantier

Tak- & TätskiktsgarantierTakcentrums tak- och tätskiktsgarantier garanterar helt utan extra kostnad ersättning av nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbytte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

När våra tätskiktsmaterial installeras av våra professionella entreprenörer som är medlemmar i T-Team, erhåller man tätskiktsgarantier för de ytor som har täckts med våra tätskiktsprodukter. T-Team är Takcentrums certifierade entreprenörer som är kunniga både när det gäller våra tätskikt, läggningsmetoder, regler och föreskrifter.

Våra tätskiktsgarantier kan utfärdas endast för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy.

För att våra tätskiktsgarantier ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och HUSAMA, i nämnd ordning, följs vid projektering och byggande.

Kommentarer inaktiverade.