Bitumenbaserade tätskikt

Bitumenbaserade tätskikt kallas ofta för ”takpapp” i folkmun. Det sägs att takpapp uppfanns i Sverige 1759. Sedan dess har takpappen genomgått en fantastisk produktutveckling och kvalitets förbättring jämfört med den ursprungliga takpappen från 1759.

I dag är takpapp en högteknologisk produkt tillverkad av SBS eller APP modifierad bitumen med en stark polymerstomme, ibland även armerad med glasfiber. Pappen är inbäddad i bitumen och har ytskikt av krossad skiffer eller helt slät. Takpapp finns med eller utan självhäftande baksida, den appliceras mekaniskt, brännas på eller kallimmas.

Trots nyare tätskiktsmaterial såsom EPDM gummidukar, PVC dukar etc. är takpapp fortfarande det mest förekommande tätskikt som man använder som yttertakbeklädnad för låglutande tak i Sverige.

Fördelarna med bitumenbaserade tätskikt är att de är väl beprövade och jämförelsevis billiga. Det finns även god kunskap och kompetens bland takentreprenörer för att installera dessa.
Nackdelarna med bitumenbaserade tätskikt är deras relativ korta livslängd och hållbarhet, jämfört med EPDM gummi. Bitumenbaserade tätskikt är inte heller de mest miljövänliga alternativen när det gäller val av tätskikt.

Kort om takpapp

Takpapp är ett vanligt och mycket populärt material i Sverige, detta bland annat för dess förhållandevis låga pris men även för sin någorlunda enkla montering. Jämför man takpapp med t ex takpannor är prisskillnaden stor; kunden sparar in pengar på både material och utrustning samtidigt som arbetet med takpapp för dig som hantverkare oftast går ganska smärtfritt och fort.
Hos takläggare i Sverige finns det en bred kompetens och en gedigen kunskap om bitumenbaserade tätskikt (takpapp) vilket gör att konkurrensen för arbeten med takpapp också är förhållandevis hög. Detta ställer krav på att du som hantverkare har en god kunskap i hur materialet fungerar, men även i hur du ska konsultera dina kunder i sitt val av material.

Eftersom det numera finns mer miljövänliga alternativ till takpapp är det också viktigt att du har koll på andra, mer miljövänliga alternativ av material som kanske passar kunden bättre och även hur de fungerar. Med en ökad miljömedvetenhet i Sverige blir det viktigare och viktigare att arbeta pǻ ett sätt som uppdragsgivaren önskar men som också är hållbart för miljön. En god materialkunskap ger dessutom dig som utförare en högre trovärdighet och en högre konkurrenskraft på marknaden. Detta tillsammans med att du får en ökad säkerhet i att du utför ditt arbete på absolut bästa sätt resulterar i att du tar bästa möjliga beslut i ditt yrkesutövande.

Lär dig mer om skillnaderna mellan olika material och dess funktionalitet och miljövänlighet på vår tätskiktsskola. Vi utbildar dig inom allt du behöver veta om bitumenbaserade tätskikt (takpapp), alternativ till dessa och även hur du arbetar med detta takpapp på bästa sätt.
Våra kurser ger dig den kompetens som du som utförare behöver för att kunna leverera ett godkänt och säkert takmontage.

 

Tätskikt av SBS-modifierad bitumen
Mineral Helasta  Helastopol  Izoelast Reflex P4

Tätskikt av APP-modifierad bitumen
Flexter Flex Testudo  Enduro-Eco  Defend Anti Root  Proteaduo Triarmato

Kommentarer inaktiverade.