Materialkunskap

Tätskikt är den gemensamma benämningen för alla olika membran som används på taket för att skydda byggnaden mot fukt, regn och snö. Tätskikt uppträder i olika former, bredder, längder och material som har olika egenskaper.  Till gruppen tätskikt räknas tre olika grundmaterial som skiljer sig från varandra genom olika råmaterial, mikrostrukturer och därmed fysiska egenskaper.

Grundmaterialen är:

  • Bitumen som används till bitumenbaserade tätskikt som takpapp, som exempel Mineral Helasta
  • Gummi (syntetiskt gummi) som används till gummibaserade tätskikt, som exempel Resitrix
  • Plast som används till plastbaserade tätskikt som PVC

Dessa material har olika egenskaper, reagerar olika på värme och kyla, krymper och expandera olika och ibland är de inte alls kompatibla med varandra och därmed måste hållas isär. Ett exempel på två material som inte är kompatibla är PVC och vanlig takpapp som måste hållas isär när det gäller taktäckningar. Även PVC och gummi måste hållas isär.

Materialkunskap om de olika alternativen när det gäller valet av tätskikt är grunden för ett kvalitativt arbete. En hållbar taklösning tar hänsyn till kvalité, miljö, materialval för den specifika lösningen och utförandet. Parametrar som pris, lättillgänglighet, användarvänlighet, miljövänlighet, kompatibilitet och framför allt hållbarhet är viktiga när det gäller val av taklösningar och utan gedigen materialkunskap ett optimalt val är omöjligt.

Viktiga faktorer vid val av material till olika taklösningar:

  • Användarvänlighet
  • Hållbarhet
  • Kompatibilitet
  • Lättillgänglighet
  • Miljövänlighet
  • Pris
  • Trygghet

 

Allt detta är viktig kunskap och kompetens hos alla som arbetar i något led med taktäckning, även för Beställaren. För den professionella Takläggaren är det en helt nödvändig kompetens.

Kommentarer inaktiverade.