Gummibaserat tätskikt

EPDM är ett syntetiskt gummi, tillverkat av biprodukter som man får från etylen och propen i raffinaderier. Naturgummi däremot kan utvinnas från ett 500-tal olika växter där gummiträdet är den viktigaste. Dock lämpar sig inte naturgummi som har dålig värmeresistens för tillverkning av takprodukter och tätskikt då man inte kan ”manipulera” molekylstrukturen och utforma konstruktionen av polymererna.

Båda gummityperna har en fantastisk elasticitet med överlägsna värden på draghållfasthet, flexibilitet och egenskapen att gummit ”går tillbaka” i ursprungsläge efter en töjning på >500%.

EPDM-gummi kan man förändra så att det erhåller vissa specifika egenskaper. Resultatet av en sådan manipulation innebär att syntetiskt gummi kan förändras så att det kan möta industrins specifika krav på kvalité och hållbarhet. Dessa förbättrade egenskaper hos EPDM syntetiska gummiprodukter resulterar i utmärkt stabilitet, motståndskraft mot påverkan av väder, värme, solljus, ozon, syror och lut.

EPDM är den dominerande, och kanske det enda elastomer som används idag till takmembran tack vare dess unika och skräddarsydda egenskaper. Det är extremt resistent mot klimatpåverkan (solljus/UV-exponering, vatten/fukt och extrema temperaturer), egenskaper som så väl behöv i samband med vårt globala klimat.

EPDM har en långvarig flexibilitet och elasticitet med god draghållfasthet som gör den unik som tätskikt. EPDM tål ett mycket brett temperaturspann. Det finns inga mjukgörare som förr eller senare ger sig av med sprickbildningar som resultat och som gör materialet sprött. Av den anledningen återfinns EPDM på ett antal ställen där det är helt avgörande att det sluter tätt.

EPDM har en enastående motståndskraft mot åldrande och är konstruerad för användning överallt där dessa speciella egenskaper krävs, från; fönster, lister som tätar i bilindustrin till täckning av plana tak, p-däck, tak-trädgårdar, innergårdar, dammar, bassänger, reningsanläggningar och försegling av sura containrar.

EPDM Gummiduken bibehåller sina egenskaper till och med när den utsätts för stora temperaturförändringar. På grund av detta, är dess närvaro på världsnivå konstant i industrin i allmänhet och likaledes i byggnadsbranschen och vid marina tillämpningar och vid tillämpningar utomhus i allmänhet.

Kommentarer inaktiverade.